Jakarta Greater

kkip

Membangun Kemandirian Pertahanan RI (Part 2)

Pertahanan negara menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara yang kokoh akan mampu mewujudkan bangsa yang kuat.

Follow Us