Malaysia Berjaya Bangun UAV Medium

Kuala Lumpur – Kementerian Sains, Tek­no­logi dan Inovasi menerusi Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) berjaya membangunkan sistem pesawat